filosofie | doelgroepen | professionele aanpak | kernactiviteiten
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Beheer, herbestemming en ontwikkeling van cultureel erfgoed. Hinse Locatie Management fundeert duurzaam behoud door het creëren van economisch draagvlak.

Wij zorgen voor herbestemming van een monument, de organisatie van activiteiten om cultuurtoerisme te stimuleren, herinrichting van bestaande landgoederen. Soms gaan wij daarbij anders om met museumreserves en organiseren wij evenementen, zoals tentoonstellingen en festivals. Hinse Locatie Management kan beheertaken op zich nemen en passende horecaconcepten en ondersteuning op maat leveren om een rendabele exploitatie van culturele erfgoederen te waarborgen. Altijd met de focus op de verwachtingen van de bezoekers.
Filosofie
Toplocaties vragen om een topaanpak. Hinse Locatie Management ziet het creëren van een ‘unieke locatie’ als belangrijkste succesfactor voor culturele erfgoederen. De cultuurgeïnteresseerde Nederlander heeft een groeiende behoefte aan belevenissen en vooral ook aan service. Creatieve activiteiten, dienstverlening en service op maat met als basis professioneel en helder gastheerschap: de wensen en eisen van de klant zijn leidinggevend voor de ontwikkeling van het totaalconcept. De ‘outside-in’ benadering volgens Hinse Locatie Management.

Beheerders van culturele erfgoederen hebben daarom behoefte aan de juiste mix van producten en diensten, afgestemd op een duurzame exploitatie. Zo blijven de historische waarden behouden en wordt de continuïteit gegarandeerd. Afhankelijk van het profiel van de bezoekers, wordt -binnen de geboden financiële mogelijkheden- er een strategie met bijbehorende operationele activiteiten ontwikkeld. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de achtergrond van de locatie. Samen met u verkennen en benutten wij de kansen die uw unieke locatie te bieden heeft. Onze bedrijfsstructuur en werkwijze kenmerken zich door kwaliteit, maatwerk, creativiteit, flexibiliteit, service en innovatie. Onze missie is het creëren van langdurig succesvolle exploitaties.