filosofie | doelgroepen | professionele aanpak | kernactiviteiten
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Beheer, herbestemming en ontwikkeling van cultureel erfgoed. Hinse Locatie Management fundeert duurzaam behoud door het creŽren van economisch draagvlak.

Wij zorgen voor herbestemming van een monument, de organisatie van activiteiten om cultuurtoerisme te stimuleren, herinrichting van bestaande landgoederen. Soms gaan wij daarbij anders om met museumreserves en organiseren wij evenementen, zoals tentoonstellingen en festivals. Hinse Locatie Management kan beheertaken op zich nemen en passende horecaconcepten en ondersteuning op maat leveren om een rendabele exploitatie van culturele erfgoederen te waarborgen. Altijd met de focus op de verwachtingen van†de bezoekers.
Doelgroepen
Hinse richt zich primair op eigenaren en beheerstichtingen van hoogstaande culturele erfgoederen zoals kastelen en landgoederen hetzij in een landelijke hetzij in een stedelijke omgeving. Maar ook havezaten, boerderijen en monumentale panden vallen binnen de doelgroep. Daarnaast is Hinse voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere (her)ontwikkelaars een goede samenwerkingspartner bij het samenstellen en realiseren van een invulling op maat van hun culturele erfgoederen.