filosofie | doelgroepen | professionele aanpak | kernactiviteiten
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Senioren Service

Hinse Locatie Management (Hinse) houdt zich onder meer bezig met het realiseren van service voor de 55+-er. Hinse organiseert en levert service, concepten en ondersteuning ‘op maat’ voor een rendabele exploitatie van seniorenaccommodaties. Hinse richt zich op een beleid dat op elk gewenst niveau verwachtingen van senioren op voorbeeldige wijze invult. 
professionele aanpak
Voor gemeenten, ontwikkelaars, eigenaars en beheerders van accommodaties is het van belang de juiste balans te vinden tussen het vervullen van de seniorenbehoeften en een pragmatische invulling hiervan. Accommodaties onderscheiden zich door de mate van synergie tussen comfort, actieve en passieve zorg, veiligheid en zekerheid. 

Bij al deze producten voor de senioren staat – naast service en gemak – genieten centraal: genieten is een kunst geworden, een combinatie van emoties met de beleving in focus. Bij genieten behoren zelfstandig wonen, topservice en het met vreugde deelnemen aan passende activiteiten. En dat alles in een locatie met de juiste sfeer! Hinse LM kent deze locaties, de behoeften en is bovendien servicegericht.

Hinse constateert een groeiende behoefte aan service en belevenissen op maat. Nieuwe duurzame exploitatievormen ontstaan. Seniorenlocaties, hetzij in een landelijke hetzij in een stedelijke omgeving, kunnen door professionaliteit en hoogwaardige service hun positie in de samenleving optimaliseren. Hinse is uw aangewezen partner voor het verder ontwikkelen van service- en exploitatieconcepten ten behoeve van seniorenaccommodaties.
                                                                                >>Meer