filosofie | doelgroepen | professionele aanpak | kernactiviteiten
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Senioren Service

Hinse Locatie Management (Hinse) houdt zich onder meer bezig met het realiseren van service voor de 55+-er. Hinse organiseert en levert service, concepten en ondersteuning ‘op maat’ voor een rendabele exploitatie van seniorenaccommodaties. Hinse richt zich op een beleid dat op elk gewenst niveau verwachtingen van senioren op voorbeeldige wijze invult. 
filosofie
Ook zelfstandig wonen en het blijven meedraaien in de maatschappij, is een vereiste voor de oudere mens. Afhankelijk van de achtergrond en de samenstelling van de bewoning van een wooncomplex, moet er een strategie met bijbehorende operationele activiteiten ontwikkeld worden om aan de wensen te voldoen binnen de geboden financiële mogelijkheden. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de locatie ligging.

Samen met u verkennen en benutten wij de kansen die uw seniorenlocatie te bieden heeft. Onze bedrijfsstructuur en werkwijze kenmerken zich door kwaliteit, maatwerk, creativiteit, flexibiliteit, service en innovatie. Onze missie is het creëren van langdurig succesvolle exploitaties met tevreden bewoners.