filosofie | doelgroepen | professionele aanpak | kernactiviteiten
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Senioren Service

Hinse Locatie Management (Hinse) houdt zich onder meer bezig met het realiseren van service voor de 55+-er. Hinse organiseert en levert service, concepten en ondersteuning ‘op maat’ voor een rendabele exploitatie van seniorenaccommodaties. Hinse richt zich op een beleid dat op elk gewenst niveau verwachtingen van senioren op voorbeeldige wijze invult. 
doelgroepen
Hinse richt zich in eerste instantie op particuliere verenigingen van serviceflats, woningcorporaties en op ontwikkelaars van hoogstaande senioren appartementen complexen. Daarnaast is Hinse voor zorgaanbieders, welzijnspartijen en dé goede samenwerkingspartner bij het samenstellen en realiseren van servicediensten op maat voor hun senioren appartementen.