geschiedenis | introductie | organisatie | partners en netwerken | opdrachtgevers | missie | Niels Hinse
Welkom | Hinse Locatie Management | Cultureel Erfgoed | Senioren Service | Residences | Links | Meer informatie
Hinse Locatie Management is een landelijk opererende onder-neming met know-how en jarenlange ervaring van complexe exploitaties.

Hinse Locatie Management is een advies- en beheerbureau. Met onze brede exploitatie-ervaring van hotels en unieke landgoederen, zijn wij uw partner bij het ontwikkelen en exploiteren van landgoederen, monumentale gebouwen, gasthuizen en residences voor senioren.

Onze professionele, persoonlijke en inspirerende ondersteuning en richt zich op een beleid dat op elk gewenst niveau verwachtingen van de bezoekers en bewoners op voorbeeldige wijze invult.
Hinse Locatie Management (Hinse) houdt zich onder meer bezig met erfgoedbeheer, herbestemming en de ontwikkeling van cultureel erfgoed. Het creŽren van economisch draagvlak is de basis voor een duurzaam behoud.
Dit betekent vaak het herbestemmen van een monument, het organiseren van activiteiten ten behoeve van cultuurtoerisme, het herinrichten van bestaande landgoederen, het anders omgaan met museumreserves, maar bijvoorbeeld ook het organiseren van evenementen, zoals tentoonstellingen en festivals. Beheertaken, passende horecaconcepten en ondersteuning op maat dienen een rendabele exploitatie van culturele erfgoederen te waarborgen. Hinse richt zich op een beleid dat op elk gewenst niveau de verwachtingen van de bezoekers op voorbeeldige wijze invult.

                                                                                >>Meer